Welkom

De Alumnivereniging VU Register Controllers is opgericht in 2001 en heeft tot doel het behouden en bevorderen van contacten tussen oud-studenten van de Postgraduate Controllersopleiding aan de Vrije Universiteit. De belangrijkste doelgroep bestaat uit de inmiddels meer dan 1000 Register Controllers die in de afgelopen 20 jaar de opleiding aan de VU afgerond hebben. Het bereik van de Alumnivereniging beslaat hiermee bijna de helft van alle Register Controllers in Nederland. Naast VU RC’s zijn ook nog niet afgestudeerde VU RC-studenten van harte welkom als aspirant-lid.

Verder heeft de Alumnivereniging tot doel deze 1000 VU RC’s in samenwerking met de Vrije Universiteit periodiek op de hoogte te brengen van nieuwe vaktechnische ontwikkelingen.

De Alumnivereniging beoogt de kosten van het lidmaatschap zo laag mogelijk te houden. Mede dankzij sponsoring is het (aspirant-)lidmaatschap gratis.

De voornaamste activiteiten van de vereniging zijn:

  • Drie maal per jaar een borrellezing over een actueel onderwerp uit de dagelijkse praktijk van de Controller / CFO, verzorgd door gastsprekers (veelal CFO’s) die hun sporen in de financiële functie ruimschoots hebben verdiend; een inhoudelijk programma wordt gecombineerd met een informele borrel.
  • Jaarlijks een Annual Update, verzorgd in samenwerking met de Vrije Universiteit en geselecteerde gastsprekers; de laatste ontwikkelingen in het vakgebied worden belicht.
  • Jaarlijks het VU RC Open golftoernooi; inmiddels een traditioneel evenement waaraan zowel oud-studenten, docenten als curatoren deelnemen.

De Alumnivereniging heeft regelmatig contact met de Vereniging voor Register Controllers (VRC). De Alumnivereniging is organisatorisch echter volledig onafhankelijk van deze beide organen en is uitsluitend verbonden aan de Vrije Universiteit.