Kascommissie

De kascommissie heeft de taak om het bestuur te controleren. De kascommissie bestaat momenteel uit:

  • drs. W. (Wouter) Mul RC
  • drs. M. (Marieke) de Groot RC